Gedragscode vrijwilligers Voor Elkaar in Arnhem

Praktische instructie voor vrijwilligers Voor Elkaar in Arnhem  

Wat beschrijft deze gedragscode?

Voor Elkaar in Arnhem heeft deze gedragscode vastgesteld. De gedragscode richt zich op het voorkomen en tegengaan van ongewenst gedrag, zoals agressie, racisme, seksuele intimidatie, leeftijdsdiscriminatie en het respecteren van ieders levensbeschouwelijke opvattingen.

Voor Elkaar in Arnhem vindt het belangrijk te omschrijven welk gedrag van (vrijwillige) medewerkers, samenwerkingspartners en klanten verwacht wordt en welk gedrag ongewenst is.

In alle klantcontacten staat de behoefte van de klant centraal. Dit vraagt een goede houding en sociale vaardigheden afgestemd op de klant.

Deze gedragscode vind je op de website van Voor Elkaar in Arnhem en in de wijklocaties van waaruit wijkcoördinatie fysiek wordt uitgevoerd. We verwachten dat iedereen zich houdt aan de afspraken uit deze gedragscode. Iedereen kan op het bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen worden. De gedragscode is gedeeld met de partners in de wijken waarmee we samenwerken.

Afspraken rondom corona
Iedereen werkt volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Met welke vragen kunnen mensen bij Voor Elkaar in Arnhem terecht?
Voor Elkaar in Arnhem wordt ingezet bij vragen in de informele zorg en ondersteuning. Vragen worden neergelegd bij netwerkorganisaties die met vrijwilligers werken of bij vrijwilligers die zich bij Voor Elkaar in Arnhem hebben aangemeld.

Vrijwilligers zijn niet inzetbaar bij Algemene Dagelijkse Levensverichtingen (ADL) en medische handelingen. Samen wandelen doen we wel.

Voorwaarden om een vrijwilliger in te kunnen zetten:

Gedragscode

1 Privacy

2 Grenzen

3 Ongewenst gedrag

4 Vrijwilligerswerk en financiën

5 Verzekering

Gemeente Arnhem heeft voor alle Arnhemse vrijwilligers een collectieve verzekering afgesloten. Dit is een ongevallen-, ongevalleninzittenden- en persoonlijke eigendommenverzekering, (verkeer)aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. In de meeste gevallen wordt eerst gekeken of de eigen verzekering van de vrijwilliger ingezet kan worden. Zo niet, dan kan er gebruik gemaakt worden van de gemeenteverzekering.

 

Voor Elkaar in Arnhem ondersteunt je als je gebruik moet maken van de gemeenteverzekering. Je neemt in dit geval contact op met Jan Jacobs, de contactpersoon van Voor Elkaar in Arnhem. Hij is bereikbaar via 06-11781074 of mail jjacobs@swoa.nl.

6 Verantwoording & AVG

De organisatie Voor Elkaar in Arnhem is verantwoordelijk voor de match die gemaakt wordt tussen vrijwilliger en vrager. Zij fungeert ook als aanspreekpunt als er meldingswaardige zaken zijn. Voor Elkaar in Arnhem kan dan ook inspraak hebben in de manier van bejegening naar de vrijwilliger.  

Werkinstructie & aandachtspunten voor vrijwilligers van Voor Elkaar in Arnhem

Boodschappen doen:

Neem contact op