Partners

Voor Elkaar in Arnhem staat niet op zichzelf. Het is een voordeur voor alle informele organisaties en (burger)initiatieven in Arnhem. Onderstaand vind je een overzicht van de betrokkenen. Ook kun je rechtstreeks contact opnemen via mail of telefoon, of door het bezoeken van de website.

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Wie weet biedt één van onderstaande organisaties wel jouw perfecte vrijwilligersbaan!

Arnhemse Uitdaging

De Arnhemse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Arnhem. Stichtingen, verenigingen en initiatieven kunnen hulp vragen aan deze bedrijven.

Inloophuis Sint Marten - Klarendal - Spoorhoek (Buurtmaatjes)

Buurtmaatjes zijn een groep vrijwilligers die ondersteuning en hulp op maat bieden aan buurtbewoners in St Marten, Spoorhoek en Klarendal. 

City at Home

City at Home (voorheen City Hearts), biedt ruimte aan vrouwen die graag in contact komen met anderen vrouwen. Een plek van ontmoeting, gezelligheid maar ook een luisterend oor.

Humanitas Rijn Ijssel

Humanitas is er voor mensen die het even niet alleen redden. Goed geschoolde vrijwilligers zetten zich in op het gebied van opvoeden en opgroeien, thuisadministratie, verlies en eenzaamheid.

Geloven in de Buurt - Leger des Heils Arnhem

Geloven in de buurt van het Leger des Heils Arnhem wil een plek zijn waarbij ontmoeting, omzien naar elkaar, goede gesprekken en samen optrekken centraal staan. Een plek waar je thuiskomt.

MVT Arnhem

Betrokken en enthousiaste vrijwilligers van MVT Arnhem helpen burgers met het onderhoud van de tuin en klusjes in huis. Zowel mensen die het zelf niet kunnen, als hun mantelzorgers.

Stichting de Kim

Stichting De KIM is een katholieke organisatie voor maatschappelijke activering. Ons doel is noden van mensen te signaleren en vrijwilligers te activeren toe te rusten zodat zij hen kunnen onderste...

Stichting NAbij

Stichting NAbij staat mensen in hun laatste levensfase nabij. Mensen die niet terug kunnen vallen op voldoende ondersteuning in de directe omgeving.

SWOA

SWOA ondersteunt mensen in en om Arnhem. Van begeleiding thuis tot activiteiten op locatie en van alles daartussen. Daar zetten zo’n 500 (vrijwillige) medewerkers zich iedere dag voor in

Toon Hermans Huis Arnhem

Het Toon Hermans Huis Arnhem is een ontmoetingsplaats voor ieder die geraakt is door kanker. Bij ons krijg je aandacht en ondersteuning buiten het ziekenhuis.

Vitale verbindingen

Vitale Verbindingen is een herstelcommunity bestaande uit mensen met ervaring in de GGZ en/of mensen die ervaring hebben met gebeurtenissen die het leven ontwricht hebben.

Vitesse Betrokken

Vitesse beweegt niet alleen op het veld, maar ook ver daarbuiten! Vitesse is diep geworteld in de samenleving: (Groot) Arnhem en Vitesse hebben elkaar nodig.

VPTZ Arnhem

De vrijwilligers van VPTZ Arnhem ondersteunen mensen die hun levenseinde naderen en hun mantelzorgers. Dit doen zij zowel thuis als in instellingen.

Stichting SeniorWeb Arnhem

Of u nu uw digitale vaardigheden wilt ontwikkelen, op zoek bent naar praktische oplossingen of naar achtergrondinformatie: Stichting SeniorWebArnhem helpt u verder.

Landenkookgroep Klarendal

Elke 2de en laatste dinsdag van de maand staat het MFC Klarendal, Kazerneplein 2, Arnhem open voor lekker eten uit allerlei landen, gemaakt door buurtbewoners.

Villa Klarendal

Villa Klarendal is een christelijke wijkgemeenschap in de Arnhemse wijk Klarendal. Vanuit onze identiteit willen we als wijkbewoners actief werken en meehelpen aan de leefbaarheid van de wijk.

D3rde Verdieping

D3rde Verdieping is voor iedereen die worstelt met de zin of betekenis van het leven, door ziekte, eenzaamheid, verlies van een dierbare, enz. Een Centrum voor Levensvragen.

MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving (informatie, advies, ondersteuning). Zelfregie en meedoen in de samenleving staan centraal in onze werkwijze.

YES & You

YES & You is een laagdrempelige, interculturele zorgorganisatie. We zijn er voor mensen met psychische of sociale problematiek en/of gezinnen die baat hebben bij begeleiding.

Burenhulp Voor Elkaar

Burenhulp Voor Elkaar is een vrijwilligersorganisatie voor en door bewoners van Presikhaaf 1 en omgeving. Wij zijn sinds 2010 een Trefpunt waar mensen  binnen kunnen lopen.

Neem contact op